Saturday, May 31, 2014

Chào ngày mới 31 tháng 5

Frederic II de prusse.jpg
CNM365 Chào ngày mới 31 tháng 5 Wikipedia Ngày này năm xưa . Ngày Thế giới không thuốc lá. Năm 1578 – Quốc vương Henri III đặt viên đá đầu tiên cho Pont Neuf, nghĩa là "cầu mới", bắc qua sông Seine tại Paris, Pháp.Năm 1740 – Thái tử Friedrich II (hình) kế vị quốc vương của Phổ, ông là một nhà lý luận quân sự nổi bật. Năm 1838Cộng hòa Liên bang Trung Mỹ giải thể.Năm 1962Liên bang Tây Ấn giải thể.Năm 1962 – Trung tá đội cận vệ Đức Quốc Xã Adolf Eichmann bị Israel thi hành án tử hình tại nước này.