Thursday, December 19, 2013

Chào ngày mới 19 tháng 12


CNM365 Chào ngày mới 19 tháng 12 Wikipedia Ngày này năm xưa.  Năm 1946 Chiến tranh Đông Dương chính thức bùng nổ, Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Năm 211 – Đồng hoàng đế La Mã Publius Septimius Geta bị anh là Đồng hoàng đế Caracalla ám sát. Năm1154  Henry II tiến hành lễ đăng quang quốc vương Anh tại Tu viện Westminster, Luân Đôn. Năm 1997  Chuyến bay 185 của SilkAir rơi xuống sông Musi trên đảo Sumatra  Indonesia, khiến 104 người thiệt mạng. Năm 2012  Park Geun-hye trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc.Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Hồ Chí Minh
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh
(Bút tích lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam)
Bút tích văn bản
Tập tin:Toanquockhangchien.jpg

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, do Hồ Chí Minh soạn thảo, là lời phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946, sau khi những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với Pháp, vào giữa năm 1946, để công nhận một nước Việt Nam độc lập, không thành công. Lời kêu gọi này được phát ra vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946. Đêm hôm trước - ngày 19 tháng 12, khi chiến sự bùng nổ - là ngày Toàn quốc kháng chiếnCâu nói Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh trong một bức thư của Hồ Chí Minh gửi những người lính của Việt Minh ở Hà Nội những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đã được nhắc đến như một biểu tượng cho sự hy sinh vì nền độc lập của đất nước Việt Nam.[1]
Trước khi Chiến tranh Đông Dương nổ ra, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tìm mọi cách cứu vãn hòa bình, chí ít cũng làm chậm lại chiến tranh để chuẩn bị đối phó, đồng thời khéo léo tìm được thế bắt đầu chiến tranh tốt nhất có thể (hay là ít xấu nhất). Hiệp định sơ bộ Việt-Pháp 6/3/1946 rồi Tạm ước Việt–Pháp 14/9/1946 lần lượt được ký kết, chủ tịch Hồ Chí Minh sangPháp đàm phán. Quân Tưởng Giới Thạch phải theo các điều ước rút về nước.
Pháp quyết gây chiến tranh, liên tiếp gây ra các cuộc thảm sát ở Hải Phòng và Hà Nội. Sau đó Pháp đòi tước vũ khí của Việt MinhChiến tranh xảy ra trên toàn quốc đêm 19/12/1946 bởi trận đánh Hà Nội 1946. Ngày này được gọi là Toàn Quốc Kháng Chiến.
Ngày 3 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về làng Vạn Phúc, Hà Đông, sống trong nhà ông Nguyễn Văn Dương. Tại đây, vào ngày 19 tháng 12, trên căn gác xép nhỏ ông đã viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, dùng để phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm, sau khi những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với Pháp, vào giữa năm 1946, để công nhận một nước Việt Nam độc lập, không thành công. Văn bản này đã được Trường Chinh chỉnh sửa một số chi tiết trước khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc.
Ngày 20 tháng 12 tại Hang Trầm (huyện Chương Mỹ, Hà Tây), Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát đi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Nội dung toàn văn của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” đã được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, trang 480, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995

Nguồn : Wikipedia tiếng Việt. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Cambodian farmers prepare seedlings at a paddy rice farm north of Phnom Penh
Cambodian farmers prepare seedlings at a paddy rice farm north of Phnom Penh
Long History, Unclear Future for 'Golden Rice'
This is the VOA Special English Agriculture Report.
Scientists have worked for twelve years to develop what they call Green Super Rice. They say several varieties should be available to farmers about two years from now in parts of Asia and Africa.
The "green" in Green Super Rice means environmentally friendly. Researchers say it will produce at least as much grain as other rice plants but with fewer inputs. "Super" means the rice is designed to better resist droughts, floods, salty water, insects and disease.
The developers of Green Super Rice did not use genetic engineering. Instead, they mated hundreds of varieties of rice. That way they avoided the costs as well as the problems connected with getting permission to plant genetically engineered crops.
The project involves the world's largest rice collection, the International Rice Research Institute in the Philippines. It also involves the Chinese Academy of Agricultural Sciences. And it includes farmers in eight countries in Asia and eight in Africa.
Modern rice plants produce two to three times more grain than was possible before the nineteen sixties. But they also require large amounts of water, chemical fertilizers and pesticides.
In the sixties, the International Rice Research Institute developed "miracle rice" for Asia. Scientists created high-yielding crops that produced bigger harvests in what became known as the Green Revolution. It prevented widespread hunger.
But critics say modern rice plants require too much water and too much use of chemicals that can hurt the environment. And farmers may be too poor to buy chemicalfertilizers and pesticides.
Anna McClung heads a rice-breeding center for the United States Agriculture Department. She says combining many different genes into one plant without genetic engineering requires a lot of plant breeding. Ms. McClung praises the researchers working on Green Super Rice.
ANNA McCLUNG: "The magnitude of what they are doing is really quite unique and tremendous."
Another rice researcher, Jan Leach at Colorado State University, says scientists can find valuable qualities hidden in the rice genome. A genome contains all of the genetic information about an organism.
JAN LEACH: "Many of the traits are present, but they are not turned on until you get them into the right genetic background, or sometimes in the right environment."
Researchers on the Green Super Rice project continue to combine desirable traits into new varieties to help farmers produce more with less.
And that’s the VOA Special English Agriculture Report. You can also watch captioned videos on YouTube at VOA Learning English. I’m Karen Leggett.
___
Contributing: Steve Baragona and Jerilyn Watson  download MP3 (Right-click or option-click and save link)

Related Posts
Nghe VOA Special English 
Nghevoa.blogspot.com là trang web luyện nghe tiếng anh thông qua giáo trình voa special english. Với trang web này, bạn sẽ được học tiếng anh đa dạng liên quan đến tiếng anh kinh tế, tiếng anh giáo dục, tiếng anh phổ thông, tiếng anh công nghệ, tiếng anh nông nghiệp, tiếng anh y tế. Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp 1 vốn từ vựng tiếng anh phong phú liên qua đến các vấn đề trên..
VOA Special English Economics Report:(luyện nghe tiếng anh kinh tế)
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20