Wednesday, December 11, 2013

Chào ngày mới 11 tháng 12

Tập tin:The Duke of Windsor (1945).jpg

CNM365 Chào ngày mới 11 tháng 12 Wikipedia Ngày này năm xưa Ngày Núi quốc tế, ngày Cộng hòa tại Burkina Faso Năm 220 – Sau khi buộc Hán Hiến Đế thiện vị, Ngụy vương Tào Phi cử hành nghi lễ thăng đàn thụ tỉ, lên ngôi hoàng đế, khởi đầu triều Tào Ngụy và cũng chính thức khởi đầu thời kỳ Tam Quốc. Năm 1886 – Câu lạc bộ bóng đá Dial Square, tiền thân của Arsenal F.C., giành chiến thắng 6–0 trước Eastern Wanderers trong cuộc thi đấu đầu tiên ở Isle of Dogs, Luân Đôn, Anh. Năm 1936 Edward VIII (hình) quốc vương Anh đầu tiên tự ý thoái vị d
o bị phản đối trong việc kết hôn với Wallis Simpson . Năm1946  Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập Quỹ Nhi đồng, mới đầu để cung cấp thực phẩm và y tế khẩn cấp cho trẻ em ở những nước bị tàn phá trong Đệ nhị thế chiến. Năm 1994  Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất mở màn khi Tổng thống Boris Yeltsin lệnh cho quân đội Nga tiến vào nước cộng hòa ly khai  Chechnya.
Nghe VOA Special English 
Nghevoa.blogspot.com là trang web luyện nghe tiếng anh thông qua giáo trình voa special english. Với trang web này, bạn sẽ được học tiếng anh đa dạng liên quan đến tiếng anh kinh tế, tiếng anh giáo dục, tiếng anh phổ thông, tiếng anh công nghệ, tiếng anh nông nghiệp, tiếng anh y tế. Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp 1 vốn từ vựng tiếng anh phong phú liên qua đến các vấn đề trên..
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
Video yêu thích A day with you