Thursday, December 19, 2013

Chào ngày mới 16 tháng 12

Tập tin:Prise de Son Tay.jpg

CNM365 Chào ngày mới 16 tháng 12 Wikipedia Ngày này năm xưa 
Ngày Độc lập tại Kazakhstan, ngày Quốc gia tại Bahrain, ngày Chiến thắng tại Ấn Độ và Bang ladesh.
Năm 755  Tiết độ sứ An Lộc Sơn khởi binh chống triều đình, song trên danh nghĩa tuyên bố nhận được mật chiếu của Đường Huyền Tông, khởi đầu loạn An Sử. Năm 1883  Chiến tranh Pháp-Đại Nam: Quân Pháp chiếm được thành Sơn Tây (hình) từ tay Quân Cờ đen của Lưu Vĩnh PhúcNăm 1899 – Câu lạc bộ bóng đá A.C. Milan được thành lập bởi hai người Anh, với tên ban đầu là Milan Cricket and Foot-Ball ClubNăm 2002 – Tổ chức phi lợi nhuận Creative Commons ban hành Giấy phép Creative Commons, một giấy phép bản quyền công cộng cho phép phân phối tác phẩm của một cá nhân.


Nghe VOA Special English 

NGHEVOA.BLOGSPOT.COM LÀ TRANG WEB LUYỆN NGHE TIẾNG ANH THÔNG QUA GIÁO TRÌNH VOA SPECIAL ENGLISH. VỚI TRANG WEB NÀY, BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC TIẾNG ANH ĐA DẠNG LIÊN QUAN ĐẾN TIẾNG ANH KINH TẾ, TIẾNG ANH GIÁO DỤC, TIẾNG ANH PHỔ THÔNG, TIẾNG ANH CÔNG NGHỆ, TIẾNG ANH NÔNG NGHIỆP, TIẾNG ANH Y TẾ. NGOÀI RA BẠN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP 1 VỐN TỪ VỰNG TIẾNG ANH PHONG PHÚ LIÊN QUA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ TRÊN..
VOA ENGLISH 1VOA ENGLISH 2VOA ENGLISH 3VOA ENGLISH 4
VOA ENGLISH 5VOA ENGLISH 6VOA ENGLISH 7VOA ENGLISH 8
VOA ENGLISH 9VOA ENGLISH 10VOA ENGLISH 11VOA ENGLISH 12
VOA ENGLISH 13VOA ENGLISH 14VOA ENGLISH 15VOA ENGLISH 16
VOA ENGLISH 17VOA ENGLISH 18VOA ENGLISH 19VOA ENGLISH 20
VOA ENGLISH 1VOA ENGLISH 2VOA ENGLISH 3VOA ENGLISH 4
VOA ENGLISH 5VOA ENGLISH 6VOA ENGLISH 7VOA ENGLISH 8
VOA ENGLISH 9VOA ENGLISH 10VOA ENGLISH 11VOA ENGLISH 12
VOA ENGLISH 13VOA ENGLISH 14VOA ENGLISH 15VOA ENGLISH 16
VOA ENGLISH 17VOA ENGLISH 18VOA ENGLISH 19VOA ENGLISH 20
VOA ENGLISH 1VOA ENGLISH 2VOA ENGLISH 3VOA ENGLISH 4
VOA ENGLISH 5VOA ENGLISH 6VOA ENGLISH 7VOA ENGLISH 8
VOA ENGLISH 9VOA ENGLISH 10VOA ENGLISH 11VOA ENGLISH 12
VOA ENGLISH 13VOA ENGLISH 14VOA ENGLISH 15VOA ENGLISH 16
VOA ENGLISH 17VOA ENGLISH 18VOA ENGLISH 19VOA ENGLISH 20
VOA ENGLISH 1VOA ENGLISH 2VOA ENGLISH 3VOA ENGLISH 4
VOA ENGLISH 5VOA ENGLISH 6VOA ENGLISH 7VOA ENGLISH 8
VOA ENGLISH 9VOA ENGLISH 10VOA ENGLISH 11VOA ENGLISH 12
VOA ENGLISH 13VOA ENGLISH 14VOA ENGLISH 15VOA ENGLISH 16
VOA ENGLISH 17VOA ENGLISH 18VOA ENGLISH 19VOA ENGLISH 20
VOA ENGLISH 1VOA ENGLISH 2VOA ENGLISH 3VOA ENGLISH 4
VOA ENGLISH 5VOA ENGLISH 6VOA ENGLISH 7VOA ENGLISH 8
VOA ENGLISH 9VOA ENGLISH 10VOA ENGLISH 11VOA ENGLISH 12
VOA ENGLISH 13VOA ENGLISH 14VOA ENGLISH 15VOA ENGLISH 16
VOA ENGLISH 17VOA ENGLISH 18VOA ENGLISH 19VOA ENGLISH 20
VOA ENGLISH 1VOA ENGLISH 2VOA ENGLISH 3VOA ENGLISH 4
VOA ENGLISH 5VOA ENGLISH 6VOA ENGLISH 7VOA ENGLISH 8
VOA ENGLISH 9VOA ENGLISH 10VOA ENGLISH 11VOA ENGLISH 12
VOA ENGLISH 13VOA ENGLISH 14VOA ENGLISH 15VOA ENGLISH 16
VOA ENGLISH 17VOA ENGLISH 18VOA ENGLISH 19VOA ENGLISH 20
VIDEO YÊU THÍCH HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/USER/HOANGKIMVIETNAM 

TRỞ VỀ TRANG CHÍNH

HOÀNG KIMNGỌC PHƯƠNG NAMTHUNG DUNGDẠY VÀ HỌCCÂY LƯƠNG THỰCHỌC MỖI NGÀYDANH NHÂNVIỆT  KIMTWITTERKIMFACEBOOKKIMYOUTUBE,  FOOD CROPS NEWSCASSAVAVIETFOODCROPS.VN