Friday, December 13, 2013

Chào ngày mới 14 tháng 12

Tập tin:Night Bivouac of Great Army.jpg

CNM365 Chào ngày mới 14 tháng 12 Wikipedia Ngày này năm xưa. Năm 1812 – Chiến tranh Pháp - Nga (hình) kết thúc khi tàn quân Pháp bị đánh đuổi khỏi Nga
N
ăm 617 – Trong thời kỳ chuyển giao Tùy-Đường: sau khi nhường lại chức thủ lĩnh Ngõa Cương quân cho Lý Mật, Trạch Nhượng bị Lý Mật phục kích sát hại. Năm 1542 – Công chúa Mary Stuart trở thành nữ vương của Vương quốc Scotlan.
Năm 1939  Chiến tranh Liên Xô - Phần Lan: Liên Xô bị trục xuất Hội Quốc Liên do xâm lược Phần  LanNăm 1955  Albania, Áo, Bulgaria, Campuchia, Phần  Lan, Hungary, Ireland, Ý, Jordan , Lào, Libya, Nepal, Bồ Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha  Sri Lanka gia nhập Liên Hiệp Quốc.


Nghe VOA Special English 
Nghevoa.blogspot.com là trang web luyện nghe tiếng anh thông qua giáo trình voa special english. Với trang web này, bạn sẽ được học tiếng anh đa dạng liên quan đến tiếng anh kinh tế, tiếng anh giáo dục, tiếng anh phổ thông, tiếng anh công nghệ, tiếng anh nông nghiệp, tiếng anh y tế. Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp 1 vốn từ vựng tiếng anh phong phú liên qua đến các vấn đề trên..
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
Video yêu thích http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam 

Trở về trang chính
 Hoàng KimNgọc Phương NamThung dungDạy và họcCây Lương thựcHọc mỗi ngàyDanh nhânViệt  KimTwitterKimFacebookKimYouTube,  Food Crops NewsCassavaVietfoodcrops.vn