Wednesday, November 27, 2013

Chào ngày mới 27 tháng 11


Chào ngày mới CNM365 Wikipedia: Ngày này năm xưa
27 tháng 11. Năm 25, Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú vào Lạc Dương, định đô triều đại Đông Hán tại thành này. Năm 1095, Giáo hoàng Urbanô II tuyên bố Cuộc thập tự chinh thứ nhất (hình) tại Hội đồng Clermont, nhằm đánh chiếm các thánh địa ở phía Đông từ tay người Hồi giáo. Năm 1895, Tại Paris, Alfred Nobel ký di chúc cuối cùng của mình, trong đó dành tài sản của bản thân để lập ra giải Nobel sau khi qua đời. Năm 1944, Chiến tranh thế giới thứ hai: Trận Peleliu  tại Palau kết thúc với thắng lợi của quân đội Hoa Kỳ trước quân đội Nhật Bản. Năm 2004, Giáo hoàng Gioan Phaolô II giao di cốt của Gioan Kim Khẩu cho Giáo hội Chính Thống giáo Đông phương.


Chuyện nổi bật ngày 27 tháng 11

Hán Quang Vũ Đế
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Hán Quang Vũ Đế
Hoàng đế Trung Hoa (chi tiết...)
Han Guangwu Di.jpg
Quang Vũ Hoàng đế, tranh của Diêm Lập Bản thời nhà Đường (thế kỷ thứ 7)


Hoàng đế nhà Đông Hán


Trị vì25 – 57


Tiền nhiệmHán Canh Thủy Đế


Kế nhiệmHán Minh Đế


Thông tin chung


Thê thiếpHoàng hậu Quách Thánh Thông
Hoàng hậu Âm Lệ Hoa


Tên thậtLưu Tú (劉秀)


Niên hiệuKiến Vũ (建武) (2556)
Kiến Vũ Trung Nguyên (建武中元) (5657)


Thụy hiệuQuang Vũ hoàng đế


Miếu hiệuThế Tổ


Triều đạiNhà Hán


Thân phụLưu Khâm


Thân mẫuPhàn Nhàn Đô


Sinh6 TCN


Mất57
Trung Quốc


An tángNguyên Lăng

Hán Quang Vũ Đế (chữ Hán: 漢光武帝; 6 TCN – 57) hay Hán Quang Vũ, tên thật (húy) là Lưu Tú (劉秀), tự Văn Thúc (文叔), là vị Hoàng đế sáng lập nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 25 đến khi mất.

Là dòng dõi xa của nhà Hán và từng tham gia khởi nghĩa Lục Lâm chống lại chính quyền Vương Mãng, Hán Quang Vũ Đế đã ly khai khỏi chính quyền mới của Lục Lâm, đánh bại các lực lượng cát cứ và thống nhất quốc gia, mở ra thời kỳ thịnh trị của Trung Quốc sau nhiều năm biến động. xem tiếp
Emperor Guangwu of Han
From Wikipedia, the free encyclopedia

 Liu Xin.


Liu Xiu
Han Guangwu Di.jpg
Emperor of China


Reign5 August 25[1] – 29 March 57


Predecessornone, Emperor Gengshi as Emperor of Yuan Han


SuccessorEmperor MingEmpress

Consort
Guo Shengtong
Yin Lihua
Consort Xu


Issue
Liu Jiang, Prince Gong of Donghai
Liu Zhuang, Crown Prince
Liu Fu, Prince Xian of Pei
Liu Kang, Prince An of Zinan
Liu Yán, Prince Zhi of Fulin
Liu Yǎn, Prince Jian of Zhongshan
Liu Ying, Prince of Chu
Liu Cang, Prince Xian of Dongping
Liu Jing, Prince Si of Guanglin
Liu Heng, Duke Huai of Lin
Liu Jing, Prince Xiao of Langye
Liu Yiwang (劉義王), Princess Wuyang
Liu Zhongli (劉中禮), Princess Nieyang
Liu Hongfu (劉紅夫), Princess Guantau
Liu Liliu (劉禮劉), Princess Yuyang
Liu Shou (劉綬), Princess Liyi


Full name
Family name: Liu (劉)
Given name: Xiu (秀)
Courtesy name: Wenshu (文叔)


Era dates
Jianwu (建武): 25–56
Jianwuzhongyuan (建武中元): 56–58


Posthumous name
Short: Emperor Guangwu (光武帝)
Full: Emperor Guangwu[2] (光武皇帝) "continuator and martial"


Temple name
Shizu (世祖)


DynastyEastern Han


FatherLiu Qin (劉欽)


MotherLady Fan


BornJanuary 5 BC


Died29 March 57 (aged 62)
Emperor Guangwu (13 January 5 BC – 29 March 57),[3] born Liu Xiu, was an emperor of the Chinese Han Dynasty, restorer of the dynasty in AD 25 and thus founder of the Later Han or Eastern Han (the restored Han Dynasty). He ruled over parts of China at first, and through suppression and conquest of regional warlords, the whole of China was consolidated by the time of his death in 57.

Liu Xiu was one of the many descendants of the Han imperial family. Following the usurpation of the Han throne by Wang Mang and the ensuing civil war during the disintegration of Wang's short-lived Xin Dynasty, he emerged as one of several descendants of the fallen dynasty claiming the imperial throne. After assembling forces and proclaiming himself emperor in the face of competitors, he was able to defeat his rivals, destroy the peasant army of the Chimei, known for their disorganization and marauding, and finally reunify the whole of China in AD 36.

He established his capital in Luoyang, 335 kilometers (208 mi) east of the former capital Chang'an, ushering in the Later/Eastern Han Dynasty. He implemented some reforms (notably land reform, albeit not very successfully) aimed at correcting some of the structural imbalances responsible for the downfall of the Former/Western Han. His reforms gave a new 200-year lease on life to the Han Dynasty.

Emperor Guangwu's campaigns featured many able generals, but curiously, he lacked major strategists. That may very well be because he himself appeared to be a brilliant strategist; he often instructed his generals as to strategy from afar, and his predictions generally would be accurate. This was often emulated by later emperors who fancied themselves great strategists but who actually lacked Emperor Guangwu's brilliance—usually to great disastrous results.

Also unique among emperors in Chinese history was Emperor Guangwu's combination of decisiveness and mercy. He often sought out peaceful means rather than bellicose means of putting areas under his control. He was, in particular, one of the rare examples of a founding emperor of a dynasty who did not kill, out of jealousy or paranoia, any of the generals or officials who contributed to his victories after his rule was secure.Nghe VOA Special English 
Nghevoa.blogspot.com là trang web luyện nghe tiếng anh thông qua giáo trình voa special english. Với trang web này, bạn sẽ được học tiếng anh đa dạng liên quan đến tiếng anh kinh tế, tiếng anh giáo dục, tiếng anh phổ thông, tiếng anh công nghệ, tiếng anh nông nghiệp, tiếng anh y tế. Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp 1 vốn từ vựng tiếng anh phong phú liên qua đến các vấn đề trên..
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
voa english 1voa english 2voa english 3voa english 4
voa english 5voa english 6voa english 7voa english 8
voa english 9voa english 10voa english 11voa english 12
voa english 13voa english 14voa english 15voa english 16
voa english 17voa english 18voa english 19voa english 20
Dấu chân lịch sử
Chào ngày mới CNM Nov27
Chào ngày mới CNM Nov26
Tình yêu cuộc sống 
CNM365 Nov26

No comments:

Post a Comment